Seakasvatus vajab elektri hinna tuge koos toidutööstusega. Loomade heaoluks on oluline elekter, mis töötab ööpäevaringselt. Meie ei saa tunniks ajaks elektrit välja lülitada kui MWh maksab 4000 eurot. Väljalülitamine tähendaks loomade hukkumist.

Vajame pikka plaani ja poliitilist tahet, et kestlik toidutootmine Eestis ikkagi jätkuks. Meie seakasvatus on juba aastaid virelenud, abi on olnud riigi erakorralistest toetustest.

Riik peaks investeeringutoetused suunama selliselt, et Eestis toodetaks piisavalt toiduaineid ning kohapeal toimuks selle väärindamine. Nii jääb suurem tulu Eestisse ja riik saab ettevõtjatelt ka suuremat tulu. Eelistades kodumaist, anname tööd oma inimestele.