Valitsus küll lubab suunata põllumajandusse aina suuremaid toetusi, kuid toetusprogrammide tähtajad kipuvad jääma talunike jaoks liialt lühikeseks, mistõttu ei jõua abivajavad bürokraatia masinavärgist läbi murda.