Uuringud ja statistikad näitavad, et kõige rohkem tulekahju põhjustanud elektriseadmed on pliidid, külmkapid ja sügavkülmikud. Pliidi puhul jääb põhifaktoriks siiski inimtegevus ehk siis pliidile kärssama unustatud toit. Teised kodumasinad põhjustavad mitu korda vähem või väiksemaid tulekahjusid, kui seda teeb külmkapp.

Sellele on mitu põhjendust: eeskätt on külmkapis palju rohkem komponente, mis süttida võivad. Teiseks on külmkapp kodu suurim ja raskeim tehnika, mida pärast paigaldamist liigutatakse väga harva või ei liigutata üldse, eriti just siis, kui on tegu integreeritud kapiga.