Vesti materjaliks on mõnus puuvillane lõng, mida võib ka vastu ihu kanda, ilma et peaks lõnga karedust kartma.