Viljelusvõistlusele registreerus kevadel seitse hernepõldu Kesk- ja Lõuna-Eestist. Sortidest olid esindatud ’Navarro’, ’Eso’, ’Alvesta’, ’Salamanca’ ja ’Bagoo’.