Tartu Ülikooli teadlaste esialgne analüüs näitab, et Eesti metsade olukorda hindava iga-aastase uuringu – metsainventuuri (SMI) alusandmed ja metoodika on tervikuna usaldusväärsed.