Nimelt on Maaelu Edendamise Sihtasutuselt tänavu parima piimakarjakasvataja tiitli pälvinud Tõnu Vreimann TPI cum laude lõpetanud raadioinsener. Ülemus on hingelt lustlik mees ja ka õhkkond selles Viljandimaa põllumajandusfirma töökas kollektiivis on kodune ja sõbralik, siit farmist mujale tööle ei kiputa.

„Meil on väga kokkuhoidev rahvas,“ selgitab staažikas farmijuhtaja Sirje Kroonberg. Nende põllumajandusettevõttest lahkutakse enamasti pensionile, mitte mujale tööle. Samas töötajate seas on nii noori kui kogenumaid tegijaid. „Mulle meeldib siin Kõpu farmis ja palga üle ka ei saa kurta,“ lisab maaülikoolis loomakasvatust õppinud noor spetsialist Margit Sillaste.

Uusehitiste abiga paremad tulemused

1983. aastal pärast TPI lõpetamist suunati raadioinsener Vreimann toonasesse Kõpu kolhoosi tööle, kuna vajati automaatikateadmistega spetsialisti. Vreimann meenutab, et majandite erastamise ajal moodustati kolhoosi baasil osaühing Kõpu PM, mis jäi tegutsema samades mõõtudes kui omaaegne kolhoos.

Lüpsilaut renoveeriti 2006. aastal, seal on praegu ligi viissada lüpsilehmakohta, kõrval on poegimislaut. Ehitati ka korralik lüpsikoda, kus on 28kohaline paralleellüpsiplats.

Kõige suurem rõõm selle töö juures on teadmine, et meie töö on vajalik – me toodame oma rahvale toitu.

Tõnu Vreimann

Tõnu Vreimann asus osaühingut juhtima 2008. aastal ja tema eestvõttel hakati järjest enam hooneid moderniseerima.

Nii majandabki praegune osaühing moodsates farmihoonetes ja kaasaegsetes tingimustes. Insenerihuviga firmajuht on aga laudatöödel kasutusele võtnud järjest uusi tehnoloogiaid. Piim müüakse Nordic Milkile ning see läheb Farmi ja Tere tööstustele.

Farmijuht Sirje Kroonberg selgitab, et neil on peamiselt punast tõugu piimakari, aga suur osa neist juba holsteini veresusega, vaid väike osa on holsteine. Piimakarja väljalüps on viimaste aastatega kõvasti kasvanud.

Vasikad kosuvad roboti abiga

Erilise innuga näitab insenerist firmajuht oma rajatud unikaalset robotsöötmisega vasikalauta, mis valmis 2020. aastal.

See on kaasaegne automatiseeritud vasikalaut, kus vasikatele on kahel pool söödakööki rajatud 96 boksi. Iga boksi juurde liigub viis korda päevas robot, kes kindlal ajal annab vasikatele vastavalt nende vanusele ette nähtud toitu.

„Inseneritarkus on olnud mulle abiks kogu selle aja jooksul, mis ma siin ettevõttes olen tegutsenud,“ toob esile Tõnu Vreimann.

Lisaks igapäevatööle tegutseb Vreimann ka kohaliku vabatahtliku päästjana, samuti tõuaretuse ühistu nõukogus ja põllumajandus-kaubanduskoja toimkonnas.

„Kõige suurem rõõm selle töö juures on teadmine, et meie töö on vajalik – me toodame oma rahvale toitu,“ ütleb Tõnu Vreimann.

Maaleht, 20. oktoober

„Oleme juba mõnda aega pingsalt mõelnud, kuidas võiks inimeste tööd siin farmis veelgi kergendada. Üks lahendus oleks lüpsikarussell,“ arutleb Tõnu Vreimann.

KANDIDAAT

TÕNU VREIMANN

OÜ Kõpu PM.

Viljandimaa.

Piimakarjakasvatus.

Piimakari 630, aastalüps 12 332 kg lehma kohta. Noorkari 600.

Rajatud Eestis ainulaadne vasikate robotlaut.

Teravilja- ja rapsikasvatus, rohumaad. Maad haritakse 2000 ha, sellest omandis 950 ha.

41 töötajat.

Esitaja: Maaelu Edendamise Sihtasutus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda