Müügiga loodetakse teenida 885 000 eurot. Vallavanem rõhutas volikogus, et hinnad on „indikatiivsed ja konservatiivsed“, hooned aga „alakasutatud ja üledimensioneeritud“.

Saaremaal teatas vald vastuseks kultuuritöötajate palgatõusu soovile neist poolte koondamisest.