RMK ootab just omavalitsustelt abi kohalike kogukondadeni jõudmiseks, näiteks kuidas leida kohalikke eestkõnelejaid, sest teavitus meedias, sh sotsiaalmeedias ei toimi hästi ja vaja oleks leida uusi teid kohalike kogukondadega suhtlemiseks.

Kastre vallavanem Priit Lomp arvab, et kui olla positiivne, siis rõõm, et RMK KOVidele infot jagab, kui ironiseerida, siis tuleb tõdeda, et kuhugi tekib linnuke, et KOVid olid kaasatud. Sedapuhku küll rohkem formaalselt.