Erametsa isutusmahu kohta nii täpset arvestust ei peeta, kuid Eestis turustatud taimede koguse järgi arvutades võib arvata, et aastas saab maha ligi 17 miljonit taime.

Riigikontroll leidis oma 7. aprillil avaldatud ülevaates, et metsa uuendamise toetus ehk toetus metsa istutamiseks intensiivistab kaudselt metsade raiumist.

Euroopa Komisjon kinnitas Eesti Erametsaliidule saadetud kirjas, et Euroopa Roheleppe eesmärkide saavutamisel on metsaomanikel kandev roll ja pikaajalise süsinikusidumise ning elurikkuse maksimeerimiseks tuleb neid ergutada raielanke õigeaegselt uuendama.