Tema juhitava osaühingu Kõpu PM piimakari koos noorkarjaga on üle tuhande looma, maid haritakse paar tuhat hektarit ja töötajaid on 41. Oma meelelahutusfirma kaudu tegeleb raadioinseneri haridusega Vreimann pidudel heli- ja valgustehnikaga.