Hepneri missioon on viia nõukogusse täiendavat metsanduslikku kompetentsi strateegilise juhtimise kompetentsi kõrval. „Viimasel ajal ei ole RMK nõukogus üleliia palju akadeemilise metsandusharidusega liikmeid olnud,“ lisab ta. „RMK ootab nagu kogu riik tervikuna uut metsanduse arengukava. RMK on oma arengukava tegemist edasi lükanud ja see on olnud mõistlik samm, sest riiki tervikuna käsitlev arengukava peab andma sisendit.“