Põllulinde on võrreldes 1983. aastaga praegu poole vähem, näiteks suurkoovitaja ja põldtsiitsitaja on peaaegu väljasuremisohus, jõudsalt on vähenenud kadakatäksi ja sookiuru, tavalisematest liikidest näiteks põldlõokese, kiivitaja ja talvikese arvukus.