Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskava aastateks 2022–2031 ühe olulise eesmärgina on ära toodud vajadus säilitada iga-aastaselt 20–30 kutsikatega hundikarja olemasolu enne jahihooaja algust. Tegevuskava näeb ühe meetmena ette suurkiskjate ohjamisalade korra rakendamise, et küttimine oleks suunatud eelkõige kahjustuspiirkondadesse.