Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala toimepidevuse juht Tea Varrak sõnas, et kindlasti on üheks põhjuseks, miks abivajajate hulk nõnda palju kasvanud on, Ukrainas põgenike KOVidesse saabumine. Kuna põgenikud saavad toetusi kohalike elanikega samal alusel, siis ongi hulk uusi inimesi toiduabi saajateks kvalifitseerunud. „Proportsioon kohalike ja põgenike vahel on umbes pool ja pool,“ ütles Varrak Maalehele.