Kui 2019. aastal ühisveevärki ja kanalisatsiooni (ÜVK) lõpuks ehitama hakati, tuli elanikele ebameeldiva üllatusena, et rahanappuse tõttu kärbiti viiendik ehk ligi 700 majapidamist projektist välja. 2020. aastal leidis riigikohus, et see pole õiguspärane.