Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Tiina Reinart täpsustas Maalehele, et paindlikkused ja muud leevendused on liikmesriigid juba varasematel läbirääkimistel paika pannud. „Praegu käib lõplike kokkulepete tegemine,“ lisas Reinart. „Minister peab silmas seda, et lõppkokkuleppesse jääksid sisse varem liikmesriikide vahel kokku lepitud paindlikkused ja muud leevendusmeetmed, mida nad saavutasid täiendusena Euroopa Komisjoni esialgsele ettepanekule.“