Eesti metsa- ja puidutööstuse liit on tegutsenud juba pikka aega ja peamised tegevussuunad on hästi paigas. Põhirõhk saab ka tulevikus olema tegevustel, mis tagaksid meie valdkonna ettevõtetele soodsa ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise majanduskeskkonna.