„Oleme pigem hakanud vältima sõnu „hinnastamine“ ja „rahaline hindamine“, kuna kõik väärtused pole siiski rahasse arvestatavad. Selle asemel räägime majandusliku või veel laiemalt sotsiaalmajandusliku väärtuse hindamisest,“ kirjeldab Linder looduslikele hüvedele väärtuse andmist. „Kõigile hüvedele seega „hinnalipikut“ ei tule, osale aga ELME projekti tulemusena siiski.“