Täiesti uus olukord tekkis XIX sajandi teise poole tööstusliku pöördega, mil suurenes nii puiduvajadus kui selle sortimentatsioon (nt vineeri- ja tselluloositööstusele vajalik puit) ning sellega ka surve metsadele. Sellises olukorras sekkus riigivõim 1888. aasta üleriikliku metsahoiuseadusega, millega allutati ka era(mõisa-)metsade raiete maht ja viis kindlaksmääratud reeglitele. Samuti keelati seadusega metsapinna põhjendamatu vähendamine.