Valvekaamera videole on jäädvustatud kaader, kuidas suur kari lambaid marsib katkematult päripäeva peaaegu täiuslikus ringis. Mõned karjaliikmed aga vaatavad ka seda teguviisi kõrvalt, samas teised seisavad liikumatult ringi keskel.