Kui linnugripi puhang on farmis kinnitust leidnud, tuleb kõik allesjäänud terved linnud USA praeguste tauditõrje eeskirjade kohaselt hävitada. Farmeritele maksab valitsus hüvitist.