Lõpparvestusse jõudis 37 põldu. Osales 11 talinisu, seitse talirapsi, viis taliotra, neli hernest, kolm suviotra. Kahe põlluga oli esindatud kaer ning ühega rukis, põlduba ja tritik. Täiesti uus võistluskultuur oli köömen.