„Umbusi jõe puhul on oluline, et kalavaru olukord saaks rahulikult taastuda ning selleks on kõige parem, kui sealt mõnda aega kala ei püüta,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Indrek Ambos, „Sindi kärestiku puhul mängib rolli asjaolu, et tegemist on Pärnu jõe ühe esimese kärestikulise alaga, mida taolist veekeskkonda vajavad kalad kasutavad. Selle tõttu on samuti mõistlik lasta kaladel omaette toimetada.“

Muudatused kalastuskaartide juures