Ametliku süsinikusidumise arvestuse ning teadlaste poolt metsade süsinikuringe hindamiseks kasutatavad metoodikad ja käsitlused on põhimõtteliselt täiesti erinevad. Üldistavalt võib öelda, et LULUCFi (metsanduse ja maakasutuse süsinikuarvestus) metoodika töötab küll paberil, aga mitte metsas.