Mina arvan, et nii hull meil see olukord ikkagi pole. Kui me võtame näiteks soolise võrdõiguslikkuse, siis ebavõrdsust on poliitilistes, majanduslikes, sotsiaalsetes otsustuskohtades – nendes valdkondades on Eestis väga vähe naisi ametites. Probleemid on ka haridusvaldkonnas, sest meil on ülikoolides meessoost lõpetajaid oluliselt vähem kui naissoost.