Seni on kergkruusa kõige enam kasutatud Fibo plokkide valmistamiseks, kuid üha rohkem leiab seda taristu- ja elamuehituses ning veetöötluses. Sellega saab teede ja raudteede ehitust kuluefektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks muuta.