„Põllumajandus ja maaelu seisavad silmitsi mitmete oluliste katsumustega. Praeguses julgeolekupoliitilises olukorras on toidujulgeolek saanud uue tähenduse. Peame leidma tasakaalu, kuidas selle kõrval oleks tagatud majanduslikult kestlikud sissetulekud ettevõtjatele, keskkond oleks hoitud ning maapiirkonnad ja kohalikud kogukonnad oleks elujõulised. Selleks, et me ettevõtjatele ja inimestele selles appi saaksime tulla, tuleb lähiajal ette valmistada ühise põllumajanduspoliitika uue perioodi rakendamine. Usun, et Madis saab nende katsumustega tegelemisega hästi hakkama,“ lisas minister Kruuse.

Viimased paar aastat on ta juhtinud põllumajandustalitust Brüsselis asuvas Eesti Vabariigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures.

„Madis kaasaegse juhina mõistab ühiskonna kasvanud ootusi avalikule sektorile ja pakutavatele teenustele. Selleks on oluline tunda ettevõtjaid ja inimesi, kelle jaoks me igapäevaselt töötame, et pakkuda sektorile võimalusi tuleviku väljakutsetega toimetulekul. Madis oma kogemuste ja kompetentsidega suutis valikukomisjonile pakkuda kõige terviklikuma tulevikuvisiooni,“ selgitas minister asekantsleri valikut.

Madis Pärtel on ministeeriumis töötanud enam kui 10 aastat. Selle aja jooksul on ta rotatsiooni korras töötanud ka Riigikantseleis, stažeerinud Euroopa Komisjonis, täiendanud ennast põllumajanduse valdkonnas Cornelli ülikoolis New Yorgi osariigis ning mitmetes tippjuhtide järelkasvuprogrammides. Madisel oli oluline roll Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel põllumajanduse valdkonnas ning viimased paar aastat on ta juhtinud põllumajandustalitust Brüsselis asuvas Eesti Vabariigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures.

Riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon kuulutas avaliku konkursi asekantsleri ametikohta täitmiseks välja tänavu oktoobris, pärast seda kui senine põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban alustas alates septembrist tööd ministeeriumi kantslerina.