Kuigi kohustuslikuks muutub biojäätmete liigiti kogumine Eestis 2023. aasta lõpust, on oluline teada, et juba praegu saab iga kodumajapidamine Eestis panustada energiajulgeolekusse, kogudes biojäätmeid liigiti. Just elanikkonnalt kogutud biojäätmetest toodab EKT Ecobio tehas biogaasi, mida kasutatakse Tallinna bussides kütusena.