Kõige suuremas mahus tehti tänavu taastamistöid Viljandimaal Võrtsjärve hoiualal kokku 49 hektaril ning Alutaguse rahvuspargis Vasknarva ligiduses Karoli luhal 73 hektaril.