Neid huvitas väga lai teemadering: kohalikud loodusolud (maa, vesi, õhk), asulad, hooned, haigused, tervishoidlikud abinõud, arstiabi, rahvaarstid-posijad, kodused ravivõtted, elamute heakord ja sisustus, puhtus toas ja õues, kaevud, käimlad, isiklik hügieen, eriti saunad ja üldse ihupesemine, välimus ja rõivastus, prostitutsioon ja ehalkäimine, toidud ja söömistavad, alkohol ja tubakas.