Kui siiamaani uuriti kõigi kütitud metssigade vereproove (va Hiiumaa, kus uuriti ca 50% ja lihatööstusesse minevaid metssigu), siis alates 2023. aastast tuleb kõigilt metssigadelt vereproov võtta vaid nendes piirkondades, kust 2022. aastal tuvastati sigade Aafrika katku viirus (samuti seal, kust seda leitakse 2023. aastal). Nendeks piirkondadeks on Ida- ja Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa ja Võrumaa.

Seal, kus 2022.aastal SAK levikut ei tuvastatud, ei pea enam kõikidelt kütitud metssigadelt vereproove võtma. Vereproov tuleb metssealt võtta vaid juhul, kui selle looma liha läheb tööstusesse või kui on leitud surnud metssiga.

Oluline on ka järjepidev ja õige bioturvameetmete rakendamine.

Muudatus ei puuduta emiste organproovide viimist, leitud metssigadelt vereproovide võtmist ega SAK tunnustega leitud metssigadest teavitamist. Neid kogutakse jätkuvalt igast maakonnast ja lepingud sõlmitakse kõikide maakondadega.

Kui jahimehel on enne emise organi toomist uluki vereproovi vastusest teada, et emis oli SAK positiivne (PCR, ELISA, IPT), ei tohiks organproovi viia PTA esindusse vaid kõrvaldada see koos emisega konteinerisse. Põllumajandus- ja Toiduameti esindusse tuleks viia või saata sel juhul lihtsalt küttimisluba.