Maaelu Teadmuskeskuse juhtkonnas jätkavad asedirektoritena senine PMK direktor Pille Koorberg ja asedirektor Andrus Rahnu.

Teaduse valdkonna asedirektorina alustab tööd Marko Kass. „Arvestades põllumajanduse ees seisvaid väljakutseid, siis METKi järgmise kümnendi suurimaks ülesandeks saab olema kaasa aidata toidutoomisega kaasneva keskkonnamõju vähendamisele, kliimamuutustega kohanemisele ja elurikkuse säilitamisele“ ütles Kass. „Ma olen veendunud, et Teadmuskeskusest kujuneb nutikas partner soodustamaks riigi, teadusasutuste ja ettevõtete vahelist koostööd.“

„Tänu kahe asutuse liitumisele saab maaettevõtja endale partneri, kes on võimeline nõustama ning pakkuma innovatsiooniteenuseid kogu toidutootmise valdkonnas,“ kirjeldas asutuse võimalusi Pille Koorberg.

Andrus Rahnu kinnitas, et Maaelu Teadmuskeskus on usaldusväärne partner riikliku kontrollisüsteemi rakendamisel ja kindlalt on tagatud ka põldkatsete sõltumatu korraldamine.

Kõik senised kontaktandmed jäävad mõneks ajaks kehtima, paralleelselt töötavad ka uued aadressid kujul eesnimi.perekonnanimi@metk.agri.ee. Maaelu Teadmuskeskuse koduleht on metk.ee, kuid esialgu toimivad ka etki.ee ja pmk.agri.ee veebilehed.