Tööle jõudmiseks kuluv on aga jäänud samaks või kohati vähenenudki, olles veidi üle kahekümne minuti. Et kiiremini on võimalik jõuda kaugemale, viitab suurenenud autostumisele ja valglinnastumisele. Inimesed on ka valmis ihaldatud töö nimel kaugemale liikuma.