Kreta lüpsab praegu 4. laktatsiooni, viimasel poegimisel (24.10.2022) tõi ta ilmale kaksikud lehmvasikad, varasemad järglased on kõik olnud pullvasikad. Päevalüpsi rekordi püstitanud lehm on sündinud 2017. aastal, tema isa on SARGANT-ET.