2022. aastal võeti Eesti välisesindustes vastu 31 452 viisataotlust, mis moodustab ainult 60% aasta varem menetletud taotlustest, selgus välisministeeriumi konsulaartoimingute aastakokkuvõttest.