See oli alles 2022. aasta novembris, kui avalikustati prognoos Eesti kasvuhoonegaaside heitkogustest lähikümnenditel. Neist ei olnud kusagilt võimalik välja lugeda, et meie maa ja mets on juba pikemat aega heite poolel.