Vedelik on Eesti vanim tegutsev kunstirühmitus ja nende jätkusuutlikkuse saladus on, nagu nimigi ütleb, voolavus. Pidevas muutumises on nii stiil, teemad kui ka liikmeskond, kuigi viimasest on tuumik siiski püsinud.

Eelmanitud Kasemetsale lisaks tõuseb esile Meelis Salujärve naispühaku portree, mis kujutab väljapaistvat Ukraina-abistajat Johanna-Maria Lehtmet. Teine rühmituse raudvarasse kuuluv tegelane on Sven-Erik Stamberg seilab samuti päevakajalistel ja tõepoolest raputavatel sõjateemadel, olles portreteerinud militaarmasinat ning täiendanud seda asjassepuutuva Piibli kirjakohaga, mida võib tõlgendada ka „ei“ ütlemisena vägivallale.

Eva Vint ei ole Vedeliku põline liige, kuid on võtnud ära suure osa korraldamise koormast ning osaleb ise Vindi koolkonnast lähtuva maagilise konstruktivismiga, mis on koostatud reise ja igapäevaelu dokumenteerivatest pisiasjadest, nagu näiteks kohvikute suhkrupakid ja hotellide seebipakendid.

KEKL on Paides ja Türil resideeruvate kunstike Margus Tiitsmaa Sorge ja Ulvi Oro initsiatiiv, mis koondab endasse nii selle kandi kunstnikke kui ka teisi, kes tunnevad nimetut loomingulist tõmmet Eestimaa südame poole.

Lisaks mainitutele tuleb tunnustada Soome päritolu kunstnikku Raija Merilät, kes lisaks produktiivsusele maastiku- ja portreemaalis arendab koos kaasaga ka ühes Paide garaažis ning oma koduski galeriilist tegevust.

Mõned rühmituste liikmed on ka kattuvad, mis pole ime, kuna rühmitused on voolavad.

Lauri Leis, Sven-Erik Stamberg, Raija Merilä, Meelis Salujärv, Ulvi Oro, Rainer KUrm, Erki Kasemets, Vilen Künnapu, Taave Tuutma ja Eva Vint.

Korraldajad selgitavad näituse pealkirja sellega, et talve keskpaik oli muistses aastajaotuses ja ajaarvamises väga oluline. Selle ära märkimine esineb kõigil euroopa rahvastel – olgugi, et erinevate tähtpäevadega. Talve poolitajaks on soomlastel heikkipäev (19.jaanuar) ja paavlipäev. Sakslastel jagab talve paavlipäev, osalt ka küünlapäev. Eestlastel on talve poolitaja tõnisepäev. See manitses omamoodi kokkuhoiule, sest kevad-talvel oli tihiti nii inimese kui looma toidu puudus.

Käesolevast näitusest võtavad osa: Daniil Bessedin, Kadri Bormeister, Marju Bormeister, Mauri Gross, Eero Ijavoinen, Kristjan Juusu, Erki Kasemets, Rainer Kurm, Vilen Künnapu, Lauri Leis, Eneli Luiga, Raija Merilä, Kristel Mägedi-Vaik, Ulla Mölder, Eva Elise Oll, Kaarina Ormio, Ulvi Oro, Raivo Parrik, Tuuli Puhvel, Leho Rubis, Meelis Salujärv, Meeland Sepp, Sven-Erik Stamberg, Martti Suurorg, Margus Tiitsmaa, Taave Tuutma, Pille Vassar, Peter Velberg, Marge Viirg, Eva Vint.

Ekspositsioon sisaldab lõviosana tahvelmaali, kuid leidub ka assamblaaži, kollaaži ja fotot. Kokku on näitusel eksponeeritud ca 50 tööd kolmekümnelt kunstnikult.

Näitus jääb avatuks veebruari keskpaigani.