Et saada selgem pilt kandidaatide tegelikest seisukohtadest metsanduse küsimustes, saatsime kõigile kandidaatidele eraldi põhjaliku küsimustiku.