Võrdluseks tuuakse siin tihti, et näiteks sama sektor paiskas 2020. aastal 1,3 miljonit tonni CO2 õhku. Suuremaks kasvuhoonegaaside sidujaks on metsad ja turbarabad ja sinnapoole lootusrikkalt vaadataksegi, et nõutud kliimaeesmärke täita.