Üpris vastupidiseid seisukohti on tulnud ka EKREst ning sotside leerist. Ülejäänud erakonnad pole küll metsaküsimustes väga aktiivsed olnud, kuid neiski on erinevaid arvamusi, nagu näitas Metsalehe valimiskompassi ettevalmistamiseks tehtud kandidaatide küsitlus.

Rohelised ning Parempoolsed seevastu on oma metsahoiakutes parteisiseselt üpris üksmeelsed, kuigi omavahel väga erinevad.

Metsalehe valimiskompassi koostamiseks saatsime samad küsimused kõigile Riigikogusse kandideerijatele, keda on kokku 968, neist 954 e-kirja jõudis ka adressaatideni. Vastamiseks oli aega reedest esmaspäeva hommikuni. Selle ajaga jõudis vastata 186 kandidaati. Kõige suurema vastamisaktiivsusega olid samad erakonnad, kes on ka arvamustes kõige ühtsemad, ehk Parempoolsed (30%) ja Rohelised (36%). Kõige väiksem vastamisaktiivsus oli suureparteidel Keskerakonnal ja Reformierakonnal, mõlemal 10%.

Üksikkandidaatide ja Vasakpartei puhul on üldine kandidaatide arv nii väike, et vastuste puhul tuleb arvestada suure statistilise veaga.