Et asjasse selgust tuua, korraldas Eestimaa Looduse Fond veebruari esimesel päeval oma asutamise aastapäeva puhul metsakonverentsi, kus põhiliselt tähelepanu all vana metsa elustik, selle seos kliimaga ja inimeste osa metsa vanaks saamisel.