Ah jaa, kilu, leib, sibul ja muna ja või loomulikult ka!