Norra ülemkohus otsustas 2021. aastal, et kaks Kesk-Norrasse ehitatud tuuleparki rikkusid rahvusvaheliste konventsioonide alusel saami õigusi, kuid turbiinid töötavad endiselt rohkem kui 16 kuud hiljem.