SKA õiguse ja järelevalve talituse juhataja Kersti Kask ütleb, et nende vastutusalas on 1175 tegevusloaga asutust – alates (eri)hoolekandeteenustest asenduskodude, lastehoidude, naiste tugikeskuste, kinniste lasteasutusteni. Ja veel kohalike omavalitsustega (KOV) seotud teenused: lastekaitse, toetused, sotsiaaltöö jpm.