Muutunud julgeolekuolukorrast tekkinud geopoliitiline olukord on toonud Euroopas kaasa järsu energiakandjate hinnakasvu. Kogu Euroopa Liidu majanduses on need mõjud põhjustanud tõsiseid häireid. Venemaa aktiivne sõjaline agressioon Ukraina vastu on omanud tugevat mõju kogu toiduainetööstusele, sealhulgas ka kalandusele. „Meie jaoks on tähtis, et säiliks kalandusega tegelevate ettevõtjate konkurentsivõime,“ rääkis maaeluminister Urmas Kruuse.