Kõige suuremad palgalõhe erinevused linna ja maa vahel olid Leedus (8,5 protsendipunkti) ja Maltal (7,3 protsendipunkti). Kusjuures Malta kohta tasub ka märkida, et ainsa riigina teenisid naised seal maapiirkondades meestest rohkem (4,4%). Naised teenisid meestest rohkem (1,7%) ka Austrias, ent seda linna-, mitte maapiirkondades.