Ta räägib, et loomaarste on praegu puudu nii loomade ravimiseks kui ka ametitel, kus loomaarsti ülesandeks on teha järelevalvet inimeste toiduohutuse üle.

„Ametikohad, kus tehakse järelevalvet looma heaolu ja toiduohutuse üle, on tänapäeval tihtipeale mehitamata või töötavad seal pensionieelikud, kes plaanivad lähiaastatel tööturult lahkuda,“ nendib Leivits.

Ta ütleb, et mehitamatus toiduohutuses võib aga kaasa tuua raskeid tagajärgi. „Õnneks meil ei ole olnud väga fataalseid juhtumeid, kuid see ei tähenda, et neid ei tarvitse tulla, sest meie toidutootmine on suhteliselt kontsentreeritud ja kui kuskil partiis tuleb viga sisse, siis see võib olla väga tõsine,“ ütleb Leivits.

Paari tõenäolisema ja tõsisema ohuna näeb Leivits, et loomaarstide puudusest tõuseb näiteks risk, et inimeste lauale võib jõuda muu hulgas mõni ohtlik nakkushaigus, nt salmonelloos või loomadele manustatud ravimijäägid.