See, mida meile lavalt näidatakse, on aeg 36 aastat tagasi. Oli see alles või ammu?

Mind nähtu puudutas ja liigutas. Raske on teiste publikukaaslaste eest rääkida, aga minu erilise liigutuse üks põhjustest oli kindlasti see, et olen Pirgu kroonikutega koos sel ajal elanud, sellest ajast läbi tulnud ja ellu jäänud. Ka kaastunde säilitanud.

Võretagused

Miks „Võretagused“? Sellepärast, et Karusoo lavastuse võretagused on tegelikult need Kernu invaliididekodu kinnise osakonna asukad, keda laval küll ei näe, aga neist räägitakse. Minu jaoks see – Karusoo sõna „hullumaja“ oma näidendis muidugi ei kasuta – lõi paralleeli nõukogude võimu raudse eesriide tagustega.