Kõige suuremaks väljakutseks on kindlasti koja liikmete paljusus ja teemade mitmekesisus. Meie liikmeteks on ju lisaks põllumajanduse esmatootjatele ka töötleva tööstuse ettevõtted, toidutootmist toetavad ettevõtted, muu maamajandus, metsandus ja ka jahindus. Ning aega tuleb leida kõigi jaoks. Natuke mind üllatas, et meie juhtida on nii palju rahvusvahelisi koostööprojekte ning tohutu arv infoüritusi, mille ettevalmistamisele ja läbiviimisele kulub väga palju aega.